image

ДОМИ + е целосен пакет за заштита на станбениот објект и предметите во него.

Со полиса ДОМИ + вашиот имот е обезбеден од следните ризици:

 

Премијата за ДОМИ + полиса почнува од само 1.220 денари!

Полисата можете да ја купите преку вашиот агент за осигурување, на шалтерите на Комерцијална банка.

Купите осигурување онлајн - Најбрзо и најсигурно до вашето осигурување